Інтелект - один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.\

Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою створення спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через усілякі грантові та інші програми. На обдарованих молодих спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен з них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні. 

В Україні також розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. 2006-го року команда провідних науковців Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І. В. запропонувала до впровадження власну концепцію виховання й навчання дітей у закладах загальної середньої освіти, яка розроблена на основі власних напрацювань і передових, найбільш ефективних методик.

Сутність проєкту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб урахувати вікові особливості учнів і не лише зберегти, а й збільшити інтерес дітей до навчання. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності й відеоматеріалам об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.

До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект супроводжували провідні науковці Інституту здоров’я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого — втоми, втрати цікавості. Крім обов’язкових уроків фізичної культури, кілька разів протягом кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовуючи елементи, що сприяють релаксації.

За результатами, які демонструють учні проєктних класів, Міністерство освіти і науки України рекомендувало навчально-педагогічний проєкт «Інтелект України» до подальшого впровадження.

 Науково-педагогічний проєкт "Інтелект України" - одна з 10-ти освітніх програм "Нової української школи".

  1. Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проєкту "Інтелект України" цикл І ( 1-2 класи) рекомендована Державною службою якості освіти для використання в закладах загальної середньої освіти як така, що реалізує Концепцію "Нова українська школа" в повному обсязі ( Лист ДСЯО від 24.03.2018 року № 01-22/3.2.2. 
  2. Здійснення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Шляхи реалізації компетентнісного підходу в НПП «Інтелект України» (Наказ МОН України від.13.11. 2016 №1319

МЕТА НПП "Інтелект України": успішний учень, успішний учитель, престижний заклад освіти.

У 2019/2020 навчальному році в школі працюють три класи за НПП "Інтелект України" - 1 - перший клас, 1 - другий клас, 1 - третій клас.

Наші досягнення:

  • Рижук Марія, учениця 3-В класу, що працює на НПП "Інтелект України" посіла ІІІ місце в обласних фінальних змаганнях з усного рахунку "Прагліміне -2020".
  • Орищук Андріан, учень 3-В класу, що працює на НПП "Інтелект України" посів І місце в міському конкурсі малюнків "Охорона праці очима дітей -2020".
  • Ілаш Аліна, учениця 4-В класу, що працює за НПП "Інтелект України" посіла ІІ місце у ІІ етапі ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика-2020.
  • Алешко Гордій, учень 4-В класу, що працює за НПП "Інтелект України" посів ІІ місце і ІІ турі міської олімпіади з безпеки життєдіяльності-2020.

30.11.2020 року на базі школи на високому методичному рівні проведено обласний науково-практичний семінар  «Технологія викладання інтегрованого навчального предмета «Українська мова. Читання» в другому класі НПП «Інтелект України».