Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

 1. 1. Заклад освіти був створений 29.01. 2009 року рішенням виконкому Хмельницької міської ради та функціонує як окремий заклад початкової освіти .

 2. 2. Освітній заклад діє на підставі власних установчих документів, що затверджуються засновниками відповідно до законодавства. http://4schkhm.ucoz.ru/statut-2017-1.doc

 3. 3. Структура та органи управління закладом освіти: http://4schkhm.ucoz.ru/struktura_ta_upravlinnja_zo2019.docx

 4. Ліцензія на впровадження освітньої діяльності 

 5. 4. В Хмельницькій загальноосвітній школі І ступеня №4 у 2021/2022 навчальному році працює 34 педагогів. З них 18 "спеціалістів вищої катеоргії", 3 "спеціалісти І категорії", 2 "спеціалісти ІІ категорії", 9 педагогів мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст". Педагогічне звання "учитель-методист" присвоєно 3-м педагогам, звання "старший учитель" - 8-ми педагогам.

 6. 5. Заклад працює за освітньою програмою ЗОШ № 4: http://4schkhm.ucoz.ru/osvitnja_programa_19-20.docx

 7. 6. У 2021/2022 навчальному році один перший ,один другий, один третій та один четвертий класи працюють за науково-педагогічним проектом "Інтелект України". https://intellect-ukraine.org/

 8. 7. Режим роботи школи на 2021/2022 навчальний рік 

 9. 8. Набір дітей для навчання у школі здійснюється відповідно до території обслуговування школи: http://4schkhm.ucoz.ru/mikrorajoni-vulici.docx

 10. 9. Прийом до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу МОН України від 16.04.2008 року № 367 "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти".

 11. 10. Заклад освіти організовує здобуття початкової освіти за різними формами індивідуального навчання: екстернатною формою (екстернат), сімейною (домашньою) та педагогічним патронажем.

 12. 11. У 2020/2021 навчальному році працює 16 класів, в яких навчається 520 учень. Мова освітнього процесу - українська. Заклад має доступ до 1 поверху для осіб з особливими освітніми потребами.

 13. 12. Вакантні посади педагогічних працівників відсутні.

 14. 13. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти: http://4schkhm.ucoz.ru/materialno_tekhnichne_zabezpechennja_2019.docx

 15. 14. Річний звіт про діяльність ЗОШ №4 та результати моніторингу якості освіти: http://4schkhm.ucoz.ru/zvit19-20.docx

 16. 15. Перелік додаткових освітніх та інших послуг  ЗОШ І ступеня  №4

 17. 17. Річний план 2021-2022 рік: http://4schkhm.ucoz.ru/richnij_plan_2019-2020_n.r.docx

 18. 18. Підручники для 3-х класів : http://4schkhm.ucoz.ru/knig.pdf

 19. 19. Порядок подання та розгляду(з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу(цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу(цькування): http://4schkhm.ucoz.ru/porjadok_podannja_zajav.doc

 20. 20. План  заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуваню) в закладі освіти : http://4schkhm.ucoz.ru/plan_zakhodiv.doc

 21. 21. Порядок реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами/Nasyllya.docx

 22. 22. План заходів про запобігання та протидію домашньому насильству : /plan_zahodiv_pro_zapobiganna_nasyllu.docx

 23. 23. Річний план 2021-2022 рік